Mitä teemme?

Työryhmä Ba on moniammatillinen, -tieteellinen ja -taiteellinen työryhmä, jonka tavoitteena on kehittää taiteen keinoin käytännön toimintamalleja työyhteisöjen tueksi. Lähtökohtaisena oletuksena on, että taiteen avulla voidaan kehittää työyhteisöjen yhteistyökykyä sekä taitoa jäsentää erilaisia asioita. Toisin sanoen ennakkoluulotonta kuuntelua, kohtaamista ja luovaa ongelmanratkaisua.

Nimi Ba on japania, ja tarkoittaa erilaisia keinoja sisäistää tietoa uusissa tilanteissa. Se viittaa oppimisen tiloihin, jossa olennaista eivät ole vain faktat, vaan myös hiljainen tieto ja tunteet. Rakentavia toimintatapoja kaivataan nykyään erityisesti nopeissa muutostilanteissa, jotka ovat tämän päivän maailmassa monen arkea. Uuden äärellä toimimiseen sisältyy usein väistämättä luovuutta, joka helposti jää huomaamatta. Tämän luovuuden avulla työyhteisö kykenee organisoitumaan joustavasti, myös muutostilanteissa.

Työryhmä Ba:n suunnitelmana on kaivautua taiteen keinoin työyhteisöissä piilevän luovuuden ja kokemustiedon äärelle. Ryhmään kuuluvat tanssitaiteilija, muusikko, teatterin tutkija sekä kaksi työyhteisöjen kehittäjää. Kaikille yhteisenä työkaluna toimii tarinateatteri. Tarinateatteri on improvisaatioon pohjautuvaa teatteria, joka muodostuu esityksissä läsnäolijoiden kertomista kokemuksista. Menetelmässä pysähdytään erilaisten ilmiöiden ja kokemuksien äärelle syventyen niiden herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin. Toiminnassa tärkeää on erilaisuuden salliva kuuntelu, kokemusten näkyväksi tekeminen ja vuorovaikutteisuus. Kokemusten äärellä kohtaaminen vahvistaa hiljaista tietoa, ymmärrystä, luovuutta ja empatiaa.

Ba:n toiminta käynnistyy syksyllä 2016 Keski-Suomen alueella. Kohderyhminä on neljä eri kunnissa toimivaa vastaanottokeskuksen työyhteisöä. Vaikka yksittäinen tarinateatteriesitys toteutetaan työyhteisön sisäisesti ja vain sen palvelukseen, tavoitteena on samalla kehittää metodi, joka voisi palvella jatkossa muissakin työyhteisöissä ja toimintakentillä. Hankkeen aikana kertyneet kokemukset ja oivallukset tiivistetään lopulta näytelmäsynopsiksen muotoon laajemmallekin yleisölle.